Site pictogram Immoderno

Blog

Certificaat voor de stookolietank

Wanneer de te verkopen woning nog verwarmd wordt met stookolie moet de stookolietank conform zijn...

Voorkooprecht

Een voorkooprecht is een recht om een onroerend goed bij voorrang aan te kopen. De houder van het...

Erfgoedwaarde

Het is verplicht te melden of het te verkopen pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van...

Watertoets: Ligt mijn woning in overstromingsgevoelig gebied?

Met behulp van de watertoetskaart kan de overheid beslissen over een vergunning, een plan of een...

Gewestplan of bestemmingsplan: Mag ik bouwen waar ik wil?

Het Gewestplan of bestemmingsplan is een gedateerd instrument dat enkel nog van kracht is op...

Postinterventiedossier (PID)

In het postinterventiedossier wordt alle informatie opgenomen die nuttig is voor de veiligheid en...

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat geeft weer hoe energiezuinig een woning is en dit met behulp van...

Asbestattest: Is dit verplicht?

Vanaf 23/11/2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen van voor...

OBO: Wat is dat?

Bij een OBO of Oriënterend Bodemonderzoek neemt de deskundige de nodige grond- en grondwaterstalen...
Mobiele versie afsluiten