Bodemattest: Is je grond gezond?

Het Bodemattest is een verplicht aan te leveren document bij de verkoop van een gebouw of perceel. Het attest informeert de kandidaat-koper over de bodemkwaliteit van de (onder)grond.

Ten laatste op het ogenblik dat de verkoop tot stand komt (bij ondertekening van de onderhands verkoopovereenkomst of compromis), moet de koper weet hebben van het resultaat van het attest.

De aanvraag van het bodemattest gebeurt via de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Zij informeert of het onroerend goed opgenomen is in haar databank van verontreinigde gronden.

Hoelang is een bodemattest geldig?

Het bodemattest moet dateren van na 01/06/2008 en is geldig zolang de toestand van het terrein hetzelfde blijft en de administratieve gegevens en milieutechnische gegevens niet wijzigen.

Voor risicogronden hangt dit af van de geldigheid van het Oriënterend Bodemonderzoek (OBO).

 

Wist je dat …

… bij een overdacht van een appartement ook een bodemattest nodig is? 

… bij verkoop van meerdere appartementen hetzelfde attest mag gebruikt worden? 

… een grond die via een erfenis of een legaat wordt verworven geen bodemattest nodig heeft? 

… er een blanco-attest afgeleverd wordt als er geen relevante gegevens beschikbaar zijn over de kwaliteit van de grond? 

… een bodemattest maar voor één overdracht  geldig is? 

 

De informatie zoals meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen niet beschouwd worden als sluitende professionele juridische dienstverlening.

Vergelijk listings

Vergelijken