Woning kopen

Certificaat voor de stookolietank

Wanneer de te verkopen woning nog verwarmd wordt met stookolie moet de stookolietank conform zijn aan de wettelijke eisen, zodat er geen bodemverontreiniging kan plaatsvinden. Om deze conformiteit te bepalen moet de stookolietank wettelijk gecontroleerd worden door een erkende technicus of een erkende milieudeskundige. Hoe vaak een controle moet worden uitgevoerd, hangt af van het volume van de tank, de...

Voorkooprecht

Een voorkooprecht is een recht om een onroerend goed bij voorrang aan te kopen. De houder van het recht is meestal een huurder, de overheid of de sociale huisvestingsmaatschappijen. Zij krijgen de gelegenheid het goed eerst aangeboden te krijgen tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden als kandidaat-kopers. Wat dan met de andere kandidaat-kopers? Er wordt een verkoopovereenkomst of compromis...

Erfgoedwaarde

Het is verplicht te melden of het te verkopen pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van onroerend erfgoed. Het goed is beschermd: Het is verboden om het goed te ontsieren, te beschadigen, te vernielen of aan te tasten (passief behoudsbeginsel). Ook moeten er tijdig werken uitgevoerd worden voor de instandhouding, de veiligheid, de herstelling en het onderhoud (actief...

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat geeft weer hoe energiezuinig een woning is en dit met behulp van een schaal van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Het attest is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning. Per wooneenheid (appartement, studio, woning, ...) heb je een EPC nodig. Met dit attest krijg je een beter zicht op eventuele energieproblemen. Wanneer je minder energie verbruikt, zal je ook...

Asbestattest: Is dit verplicht?

Vanaf 23/11/2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen van voor 2001. Dit meer specifiek voor elke overdracht waarvan de compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw over een asbestattest beschikken. Wanneer een woning verhuurd wordt en de verhuurder over een attest beschikt, is hij verplicht om hiervan een kopie te...

OBO: Wat is dat?

Bij een OBO of Oriënterend Bodemonderzoek neemt de deskundige de nodige grond- en grondwaterstalen van de 'risicozones'. In deze zones is een verhoogde kans op bodemverontreiniging. Enkele voorbeelden hiervan zijn opslagtanks, productiezones, tankplaatsen, ... Ook stalen van onverdachte grond worden ter controle meegenomen. Is er verontreiniging aanwezig? De deskundige zoekt uit wanneer deze...

Bodemattest: Is je grond gezond?

Het Bodemattest is een verplicht aan te leveren document bij de verkoop van een gebouw of perceel. Het attest informeert de kandidaat-koper over de bodemkwaliteit van de (onder)grond. Ten laatste op het ogenblik dat de verkoop tot stand komt (bij ondertekening van de onderhands verkoopovereenkomst of compromis), moet de koper weet hebben van het resultaat van het attest. De aanvraag van het...

Keuringsattest elektrische installaties: veiligheid boven alles!

Wil je je woning verkopen of verhuren? Sinds 1981 is het verplicht de aanwezige elektrische installatie te laten keuren. Het pand kan niet verkocht of verhuurd worden zonder keuringsattest, ongeacht of deze positief of negatief is. Een installatie die niet conform is, kan brand of elektrocutie veroorzaken. Wanneer moet de installatie gekeurd worden? De elektrische installatie van een woning moet...

Vergelijk listings

Vergelijken