Certificaat voor de stookolietank

Wanneer de te verkopen woning nog verwarmd wordt met stookolie moet de stookolietank conform zijn aan de wettelijke eisen, zodat er geen bodemverontreiniging kan plaatsvinden. Om deze conformiteit te bepalen moet de stookolietank wettelijk gecontroleerd worden door een erkende technicus of een erkende milieudeskundige. Hoe vaak een controle moet worden uitgevoerd, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing en de ligging. 

Tank < 6.000L

  • Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden. Een ondergrondse tank is in de grond ingegraven. 
  • Een bovengrondse stookolietank moet na ingebruikname, sinds 1 maart 2009, geen periodieke controle meer ondergaan. Controle is alleen verplicht bij de plaatsing. Als de tank voor 1 maart 2009 in gebruik is genomen, bepaalt de datum voor de volgende controle op het laatste onderhoudsattest of een controle nog uitgevoerd moet worden. 

Tank > 6.000L

  • Een ondergrondse stookolietank moet om de 2 jaar beperkt onderzocht worden en om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan. 
  • Een bovengrondse tank moet om de 3 jaar beperkt onderzocht worden en bij een vermogen van > 20.000L om de 20 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan. 

Wat na de controle?

Na controle krijg je een certificaat uitgereikt en wordt de stookolietank gemarkeerd met een groene, oranje of rode dop. Het certificaat is verplicht aanwezig bij de verkoop van de woning. 

 • Groene dop: De tank voldoet aan de wettelijke eisen en mag zonder beperkingen verder gebruikt worden. 
 • Oranje dop: De tank voldoet niet aan de wettelijke eisen. De tank mag nog gevuld of bijgevuld worden voor maximaal 6 maanden. In deze 6 maanden moet de tank herkeurd worden. 
 • Rode dop: De tank voldoet niet aan de wettelijke eisen en mag niet meer gevuld of bijgevuld worden. 
Het certificaat en de dop moeten altijd de naam en erkenningsnummer van de erkende technicus, de datum van de controle en de datum van de eerstvolgende controle vermelden. 
 
De informatie zoals meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen niet beschouwd worden als sluitende professionele juridische dienstverlening.

 

Vorige Post

Voorkooprecht

Vergelijk listings

Vergelijken