Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat geeft weer hoe energiezuinig een woning is en dit met behulp van een schaal van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Het attest is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning. Per wooneenheid (appartement, studio, woning, …) heb je een EPC nodig. Met dit attest krijg je een beter zicht op eventuele energieproblemen. Wanneer je minder energie verbruikt, zal je ook geld bezuinigen op jouw energiefacturen. 

Waarom is dit attest zo belangrijk? 

Vooreerst moeten de kandidaat-kopers een juist idee kunnen vormen van het energieverbruik van de woning en de energiekosten die daarmee gepaard gaan. Afhankelijk daarvan kunnen kandidaat-kopers beslissen of ze de woning al dan niet wensen aan te kopen. 

Als je als verkoper niet over een geldig EPC-attest beschikt en/of dit niet vermeldt in de publiciteit kan je een fikse administratieve geldboete van 250 tot 5000 euro bekomen. Het Vlaams Energieagentschap voert hier steekproefgewijs controles voor uit.

EPC versus EPB? 

Een EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) wordt verplicht opgemaakt bij nieuwbouwwoningen en -appartementen. Ook voor verbouwingswerken waarvoor je een bouwvergunning moet aanvragen is er een verplichting van opmaak van een EPB. Dit verslag is echter uitgebreider dan het EPC. Er wordt meer gedetailleerde informatie opgenomen over de gebruikte materialen, de verschillende installaties, … in de woning. 

Naast het kengetal, reeds gekend bij het EPC-attest, wordt er nu ook een E-peil bepaald. Hoe lager dit getal is, hoe energiezuiniger je woning is!

Energiedeskundigen die instaan voor de opmaak van EPC’s mogen niet zomaar EPB verslagen uitvoeren. De opmaak mag enkel door een verslaggever met een diploma architectuur of ingenieur uitgevoerd worden. 

Hoe lang is een EPC geldig? 

De geldigheidsduur van een EPC is 10 jaar. Toch kan het interessant zijn in bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld voor en na ingrijpende werken, telkens een EPC op te stellen. Het kengetal kan door de grote impact gedaald zijn, waardoor de woning aantrekkelijker wordt voor kandidaat-kopers. 

Het EPC-label kreeg in 2019 een totale make-over waarbij naast het eerdere kengetal ook de labels (A+ tot F) werden toegevoegd. Enkel deze attesten zijn sinds 1 januari 2022 nog geldig. Attesten van voor 1 januari 2019 zullen dus niet meer geldig zijn. Je zal dus verplicht een nieuw attest moeten opmaken. 

Wat met gemene delen?

Sinds 1 januari 2022 is het verplicht een EPC op te maken van de gemene delen van een appartementsgebouw. Inhoudelijk is dit hetzelfde als het attest van je appartement, waarin de energiezuinigheid van het gebouw en de gemeenschappelijke installaties worden beschreven. Dus als je appartement deel uitmaakt van een groter geheel met 15 of meer appartementen, moet je sinds 1 januari 2022 een ‘EPC gemene delen’ kunnen voorleggen aan kandidaat-kopers.  

 

Wist je dat …

… de verkoper of -huurder verplicht is om de energieprestatie van de wooneenheid in advertenties te vermelden?                            

… ook als er geen publicatie wordt gemaakt er een EPC nodig is sinds 1 april 2022?       

… sinds 1 april 2022 ook een EPC nodig is bij erfpacht en opstalrecht?                              

… er tips en aanbevelingen om het label te verbeteren terug te vinden zijn in het certificaat?                                                                                                                              

… bij verkoop of verhuur van woonboten geen attest nodig is?                                        

… als je het verslag kwijt bent, je deze kan raadplegen via de Woningpas? 

 

De informatie zoals meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen niet beschouwd worden als sluitende professionele juridische dienstverlening.

Volgend bericht

Erfgoedwaarde

Vergelijk listings

Vergelijken