OBO: Wat is dat?

Bij een OBO of Oriënterend Bodemonderzoek neemt de deskundige de nodige grond- en grondwaterstalen van de ‘risicozones’. In deze zones is een verhoogde kans op bodemverontreiniging. Enkele voorbeelden hiervan zijn opslagtanks, productiezones, tankplaatsen, … Ook stalen van onverdachte grond worden ter controle meegenomen.

Is er verontreiniging aanwezig?

De deskundige zoekt uit wanneer deze verontreiniging is ontstaan. Deze wordt ‘historisch’ genoemd als deze inwerkingtreding dateert van voor het eerste Bodemsaneringsdecreet van 29 oktober 1995. We spreken van een ‘nieuwe’ verontreiniging als deze later gedateerd is.

Bij historische verontreiniging wordt verder onderzoek gedaan als er duidelijke aanwijzingen zijn van ernstige bodemverontreiniging.

Bij nieuwe verontreiniging wordt verder onderzoek gedaan als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de bodemsaneringsnormen overschreven zijn.

Wanneer een OBO uitvoeren: enkele situaties?

  • Overdracht: Het onderzoek gebeurt op initiatief én op kosten van de overdrager.
  • Eénmalig onderzoeksmoment: Voor historische activiteiten is dit een verplicht moment. Een voorbeeld hiervan is een plaats waar vroeger een stortplaats was.
  • Periodieke onderzoeksplicht voor bijvoorbeeld een tankstation dat nog wordt uitgebaat.
  • Sluiting van een risico-inrichting, bijvoorbeeld het sluiten van een tankstation.

 

De informatie zoals meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen niet beschouwd worden als sluitende professionele juridische dienstverlening.

 

Vergelijk listings

Vergelijken