Postinterventiedossier (PID)

In het postinterventiedossier wordt alle informatie opgenomen die nuttig is voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en mensen die werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw. Documenten en bouwkundige elementen van je woning worden hierin verzameld. Het is de identiteitskaart van je woning. 

In het PID worden (minstens) volgende documenten opgenomen: 

 • Bouwplannen en plannen van aanwezige technische installaties (bv. waterleidingen, elektriciteitsplan, ventilatieplan, …)
 • Lastenboek met gebruikte materialen
 • Onderhoudsboekjes van technische installaties
 • Gebruikshandleidingen
 • Contactgegevens architect en aannemers
 • Aankoopfacturen, garantiebewijzen, …

Is een PID verplicht? 

Een postinterventiedossier is verplicht bij de verkoop van woningen of appartementen waarvan de bouw is uitgevoerd na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

Je bent ook verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen, zowel bij nieuwbouw als bij structurele verbouwingswerken. Het opleveren van het PID wordt door de coördinator uitgevoerd. 

Om een dossier waardevoller te maken, is het aangeraden het dossier achteraf verder aan te vullen. Het PID moet steeds bij het gebouw blijven, ook na verkoop, en maakt geen deel uit van de Woningpas.

Verder is een opsplitsing van het dossier is mogelijk bij gebouwen met verschillende wooneenheden in mede-eigendom: Een deel voor de gemeenschappelijke ruimten en een deel voor elke wooneenheid apart. 

Als je zelf de verbouwingswerken uitvoert, moet je zelf een document opmaken om toekomstige eigenaars te informeren over de veranderingen die je aan de woning hebt aangebracht.  

Kan mijn verkoop doorgaan zonder een PID? 

De verkoper moet ten laatste tegen het verlijden van de authentieke akte een PID kunnen voorleggen. Indien dit niet het geval is, zal het dossier alsnog moeten opgemaakt worden vooraleer de verkoop kan doorgaan. De kosten voor de opmaak van een dossier zijn voor de verkoper. 

Voordelen ? 

 • Handig voor toekomstige werkzaamheden
 • Raadpleegbaar bij schadegevallen
 • Wie kan er worden aangesproken voor verbouwingen of herstellingen? 
 • Welke materialen zijn er oorspronkelijk gebruikt? 
 • Houvast bij verkoop

Wist je dat …

… het postinterventiedossier geen deel uitmaakt van de Woningpas? 
… het PID kan worden gebruikt voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat?
 

De informatie zoals meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen niet beschouwd worden als sluitende professionele juridische dienstverlening.

Vergelijk listings

Vergelijken