Privacybeleid

03-10-2022

Wie zijn we

Immodernoverwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op http://www.immoderno.be of +32 472 31 06 43. Charlotte Peeters is de Functionaris Gegevensbescherming van Immoderno.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Immoderno verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Meer in het bijzonder zullen we sommige of alle van de volgende data-elementen verzamelen:

Aankoop financieringsgegevens
Accommodatiegegevens
Adres
Anti witwasgegevens
BTW-nummer
Bankrekening
Bedrijfsadres
Betaalhistoriek
Betalingsoverzicht –klantenrekening
Datum en tijd
Derde partij cookies
Eigendomstitel
Emailadres
Essentiële cookies
Geslacht
Handtekening
Identiteitskaart
Inhoud correspondentie
IP-adres
Klantendossier
Ligging van het eigendom
Marketing cookies
Naam van de klant
Nationaliteit
Performantie cookies
Persoonlijk emailadres
Persoonlijk telefoonnummer
Plan
Profiel voorkeuren
Statuten
Taal of talen
Telefoonnummer
Thuisadres
Werk emailadres

Wij gaan ervan uit dat je ons correcte gegevens bezorgt. Mochten deze veranderd zijn bezorg je ons de nieuwe gegevens, zodatwe alle gegevens actueel kunnen houden.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolder
 • De mogelijkheid je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te komen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Jouw gedrag op de website wordt geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Wij volgen jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verzamelen, verwerken en slaan ook doorgaans de volgende gegevens van onze leveranciers op als dit nodig is voor redenen van organisatie of veiligheid:

Naam
Emailadres
Werktelefoonnummer
BTW-nummer
Kentekenbewijs
Tijdsgegevens

De rechtsgrond van de verwerking is het sluiten van en uitvoeren van een overeenkomst. Wij bewaren de gegevens gedurende de verjaringstermijn(en) relevant voor juridische actie.

Rechtsgrond(en)van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de voornoemde Verordening.

Als je voor een bepaalde verwerking toestemming hebt gegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij zullen je persoonsgegevens, verwerkt voor klantenbeheer, bewaren gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere voor de boekhouding).

Jouw gegevens worden niet aan derden verkocht en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het verwerken van persoonsgegevens in opdracht van de klant

De aard van het werk dat door ons voor jou verricht wordt zorgt ervoor dat wij mogelijk aangiftes, neerleggingen, mededelingen, etc. voor jou moeten doen. Deze verrichtingen worden opgesteld op basis van persoonsgegevens van anderen, aan ons door jou bezorgd. In deze situatie zijn wij de verwerker en ben jij de verwerkingsverantwoordelijke. Instructies voor de verwerking, mogelijk onder aanneming, het lot van de gegevens bij het einde van de overeenkomst en de mogelijke doorgifte van gegevens zullen door ons worden uitgevoerd. De nodige veiligheidsmaatregelen en het bijstaan in het nakomen van je verplichtingen in het kader van de GDPR zullen door ons in acht worden genomen.

Overmaken aan derden

Het is mogelijk dat ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, de persoonsgegevens van klanten zoals IT-partners, verzekeringspartners, accountancy partners, juridische adviseurs, … zullen worden gedeeld. Partners waarmee jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld:

Juridische ondersteuning
Lonen en remuneratie werknemers
Verkoopkanalen
Sociale media
IT-support

Na bezoek aan een eigendom in portefeuille, voorziet het contract met onze opdrachtgever dat we op het einde van onze opdracht je naam en datum van het bezoek overdragen aan de opdrachtgever.

Bij deelname aan een online gesprek, vergadering, conferentie, … zijn alle gegevens die je deelt, zichtbaar en/of hoorbaar voor de andere deelnemers. We kunnen wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te verwerken en door te geven aan de relevante autoriteiten. Omdat dit een wettelijke verplichting is, kunt u hiervoor geen bezwaar maken.

Recht van inzage, wissen, beperking, verbetering, overdraagbaarheid en bezwaar persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens. Ook verbeteren, verwijderen en de verwerking ervan laten beperkenis mogelijk. Bovendien heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je recht gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar charlotte@immoderno.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via charlotte@immoderno.be.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om het functioneren van onze website te vergemakkelijken maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ze helpen het bezoek van de website te vergemakkelijken en jouw ervaring te verbeteren. Bij ieder bezoek aan onze website zal de webserver bij aanvaarding van de cookies,nadat je een ‘cookie waarschuwing’ hebt gezien, ook automatisch het IP-adres en/of je domeinnaam verwerken. De website maakt gebruik van volgende type cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn bedoeld om de website naar behoren te laten werkenen dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

 • De mogelijkheid te kunnen inloggen als eigenaar via onze eigenaarslogin pagina’s
 • Het kunnen laden van externe video’s of virtuele bezoeken op de website
 • De mogelijkheid jouw favoriete onroerende goederen te bewaren
 • De gekozen taal kunnen onthouden
 • Bij voorstel om content van onze website te delen via sociale netwerken (vb. Facebook, Instagram, …), kunnen we die cookie ook op jouwtoestel plaatsen.

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat data uit de website te halen. Hierdoor wordt de website geoptimaliseerd voor de bezoeker door middel van Google analytics.

Tracking cookies

Dit soort cookie legt het surfgedrag van de bezoeker vast. Met een tracking cookie kunnen we onze bezoekers iets aanbieden op basis van de pagina’s die hij of zijn eerder bezocht heeft.

Als je je toestemming ongedaan wil maken, kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Webbrowsers geven je toelating om je cookie instellingen te wijzigen. Dit kan je meestal terugvinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’.

Cookies blijven gedurende 12 maanden actief. Ze kunnen jein geen geval als individu linken aan een naam en/of voornaam.

Direct marketing

Je hebt het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Sociale media

Bij gebruik van de knoppen als bijvoorbeeld ‘like’ of ‘share’, weergegeven op onze website, of als je onze sociale mediapagina bezoekt, weet dan dat je persoonsgegevens zullen verwerkt worden door het sociaal mediaplatform. We worden dan gezamenlijke gegevensverantwoordelijken. Dit betekent dat wij gezamenlijk gaan bepalen hoe jouw gegevens zullen verwerkt worden. Het is aangeraden om de privacyverklaring van het sociale mediaplatform te raadplegen en goed te lezen. Bij het houden van een evenement zoals een netwerk evenement, openingsevenement, première, … is de aanwezigheid van fotografen of videografen mogelijk. De gemaakte foto’s en video’s zullen worden gebruikt in marketingmateriaal en/of gepubliceerd worden op onze sociale mediapagina’s.
 
Gegevensbeschermingsautoriteit
 
Je kan elke klacht of commentaar richten aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –http://gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Vergelijk listings

Vergelijken