Actief behoudsbeginsel

Erfgoedwaarde

Het is verplicht te melden of het te verkopen pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van onroerend erfgoed. Het goed is beschermd: Het is verboden om het goed te ontsieren, te beschadigen, te vernielen of aan te tasten (passief behoudsbeginsel). Ook moeten er tijdig werken uitgevoerd worden voor de instandhouding, de veiligheid, de herstelling en het onderhoud (actief...

Vergelijk listings

Vergelijken