Voorkooprecht

Een voorkooprecht is een recht om een onroerend goed bij voorrang aan te kopen. De houder van het recht is meestal een huurder, de overheid of de sociale huisvestingsmaatschappijen. Zij krijgen de gelegenheid het goed eerst aangeboden te krijgen tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden als kandidaat-kopers. 

Wat dan met de andere kandidaat-kopers? 

Er wordt een verkoopovereenkomst of compromis opgesteld onder de opschortende voorwaarde van het ‘niet uitoefenen van een voorkooprecht’ indien er een voorkooprecht van toepassing is. 

Vervolgens zal de notaris specifieke opzoekingen moeten uitvoeren en zal hij moeten nagaan of op het goed een voorkooprecht rust. Als dit wel het geval is, gaat de notaris aan de houder van het recht vragen of hij zijn recht wil uitoefenen. De houder krijgt een bepaalde termijn om te beslissen. 

Aanvaardt de houder wél het voorkooprecht, zal de eerdere overeenkomst met de kandidaat-koper vervallen. De opschortende voorwaarde om de verkoop te laten doorgaan is niet vervuld. 
 
 
 
De informatie zoals meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen niet beschouwd worden als sluitende professionele juridische dienstverlening.

 

Vorige Post

Erfgoedwaarde

Vergelijk listings

Vergelijken