Site pictogram Immoderno

Watertoets: Ligt mijn woning in overstromingsgevoelig gebied?

Met behulp van de watertoetskaart kan de overheid beslissen over een vergunning, een plan of een programma en de impact ervan op het watersysteem. De watertoets wordt altijd opgenomen in de vergunning of de goedkeuring van het plan of programma.

De kaart van de watertoets of overstromingsgevoelige gebieden maakt onderscheid tussen gronden gelegen in ‘effectief-‘, ‘mogelijk-‘ en ‘niet-‘ overstromingsgevoelig gebied. 

In bepaalde situaties moet de overheid bij het uitvoeren van de watertoets advies vragen aan de betrokken waterbeheerder. De waterbeheerder formuleert vervolgens aanbevelingen om de geplande activiteiten bij te sturen om schade aan het watersysteem te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren. 

Risicozones voor overstromingen

Verder kan je ook een kaart met ‘risicozones voor overstromingen’ terugvinden. Op deze kaart kan je de plaatsen raadplegen waar de kans op waterschade het grootst is. Deze wordt vooral gebruikt bij verzekeringen tegen natuurrampen. 

Wist je dat …

… elke brandverzekering verplicht een dekking bevat tegen natuurrampen, dus ook tegen overstromingen? 

… in risicozones de verzekeraars een hogere brandverzekeringspremie of franchise kunnen bepalen? 

… verzekeraars het recht hebben om dekking tegen overstromingsschade voor nieuwe gebouwen te weigeren? 

 

 
De informatie zoals meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen niet beschouwd worden als sluitende professionele juridische dienstverlening.

 

Mobiele versie afsluiten